✍️ СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА- ФБЕ

 Сите членови на НСП со приложување на потврда за член добиваат 10% попуст на школарината и можност за плаќање на школарината на 10 месечни рати со задржување на попустот.

Поволностите важат за сите членовите, но и за членовите на нивните семејства за студии во Скопје и Струмица.