НСП склучи договор со ,,Јован петрол оил” од Радовиш со кој се одобрува директен поврат од 3 денари за секој литар гориво.

✅ Попустите важат за сите постојани членови со приложување на дигитална членска легитимација, но и за сите нови кои дополнително можат да се зачленат на: