Склучен договор со Hotel Kastri-Грција со кој на сите членови на НСП им се одобрува попуст од 50% на редовните цени.