Склучен ексклузивен договор со станица за технички преглед Супер Ауто Контрол од Бутел.

За сите членови на НСП се обезбедува бесплатен технички преглед, 18% попуст на полиса за осигурување и 10% попуст на зелена карта.

Цените важат за плаќање во готово.

Дополнително овозможено е и одложено плаќање на 6 месечни рати, но без вклучен попуст.

Условите важат за сите постојни членови, но и за сите кои дополнително ќе се зачленат на:

www.nsp.com.mk/razbudise