Универзитети

Американски универзитет на Европа-ФОН Скопје

Ул. Киро Глигоров бр.5, Скопје

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПИСИ

Тел. 076 22 55 44

Е-маил: [email protected]

ИНФОРМАЦИИ

E-mail: [email protected]

Квота 1 - 400 евра годишна школарина (200 евра по семестар) во денарска противвредност за ученици со среден просек од 4.00 до 5.00

Квота 2 - 800 евра годишна школарина (400 евра по семестар) во денарска противвредност за ученици со среден просек од 3.00 до 4.00

Квота 3 - 1000 евра годишна школарина (500 евра по семестар) во денарска противвредност за ученици со среден просек под 3.00

Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

Бул. Партизански Одреди бр.99, Скопје

Проф. д-р Аце Миленковски

02/3093-209

- Плаќање на 10 рати без камата