Училишта за странски јазици

ЛМ Лингва ДООЕЛ Скопје

Училиште за странски јазици

Лидија Митревска
071/329-374
ул. Гемиџиска бр.22

- Директен попуст за плаќање во готово

- Рати по директен договор

Алгоритмика Скопје - Друштво за дигитална едукација

Јосип Јовановиќ

Ул. Алексо Демниевски 19/3, Скопје

Тел: 078/999-258

Eмаил:

[email protected]