Центри за масажи

НУГА БЕСТ Дооел Кочани

Центар за масажа и топлинска енергија

Добринка Митева

070/275-994

Ул. Роза Петрова бр.107

Емаил: [email protected]

- Услуги при директно плаќање на производите кои ги нуди давателот на услугата

- Плаќање на услугите на рати