🫵 Доколку некој заслужува приоритет тоа не се пратениците, министрите и директорите туку чуварите на редот во сопствената институција.