Писмено мислење до Владата за дополнителните мерки против КОВИД-19.
И се предлага на Владата да не ја прифати препораката на Комисијата за заразни болести за воведување на нови мерки против КОВИД -19 бидејќи истите не се во согласност со член 27 и член 54 од Уставот на РМ и член 28 и 58 од Законот за заштита на населението од заразни болести и се врши дискриминација кон одредена група на граѓани согласно членовите 5,6,8 и 13 од Законот за спречување и заштита од дискриминација.

Исто така и предлагаме на Владата веќе донесените дополнителни мерки (задолжително поседување и покамување сертификат/потврда за извршена имунизација и сертификат/потврда за прележан КОВИД-19) да ги стави во мирување се додека мерките не се предвидени согласно Законот за заштита на населението од заразни болести.