Интевју на претседателот на НСП и презентирање на проблемите со кои се среќаваат проблемите во Министерството за внатрешни работи.