Докторе, кажавте многу работи освен најважните:
1. Кога ќе прифатите јавна дебата со претседателот на НСП?
2. Кога ќе биде исплатена бонус платата за 2022 година?
3. Кога ќе бидат исплатени ланските дневници што МВР сеуште им ги должи на колегите?
4. Кога МВР ќе ги осигура работниците што е обврска согласно колективниот договор кој Вие го потпишавте?
5. До кога ќе ги лажете работниците и ќе мислите дека Ви веруваат?
6. Кога ќе почнете да ги исчленувате колегите што доброволно сакаат да се исчленат од Вашиот ,,синдикат”?
7. До кога ќе тргувате со правата на вработените во 4 очи?