⛔️ Додека секој 10ти граѓанин поседува легално оружје, нас и понатаму ни се одбиваат барањата и не сме подобни за поседување на оружје. Веројатно поради тоа што не исполнуваме некој битен дел од постапката за издавање на одобрение…
❗️ Наместо денови за развод во Колективниот договор требаше да се преговара за реални проблеми и нивни решенија кои исто така не предвидуваат финансиска импликација, а ќе бидат од реална корист на колегите.