👉 Независниот синдикат на полицијата во Хотел МВР – Крани го одржа осмото редовно собрание на кое покрај претседателите на синдикалните структури беа присутни и гости од полициските синдикати ССП – Р. Србија и САС МВР – Р. Бугарија, како и претседателот на КСОМ, Marjan Risteski.
✍️ На дводневната седница покрај презентирањето на извештаите за активностите на Синдикатот во 2023 година беа донесени и статутарни измени со кои се предвидува дека на сите избрани и именувани функционери во НСП со престанокот на работниот однос им престануваат и функциите.
👏 Со овие измени НСП уште еднаш одржува лекција на останатите синдикати за синдикализам, демократија и вистински синдикални вредности.

no images were found