Почитувани,

Независниот Синдикат на Полицијата склучи договор за соработка со КРОАЦИЈА Осигурување.

Договорот важи за сите членови на НСП. За да се оствари правото на попуст потребна е ПОТВРДА ЗА ЧЛЕНСТВО со членска легитимација во НСП (членство од андроид апликацијата на НСП или членска легитимација.

Целосни детали од условите, придобивките и бенефитите од договорот можете да ги видите од прилогот на известувањето во кои ви е доставен целиот договор бр 04-678 од 17.11.2021 год. заедно со понудата за колективно осигурување.

Лице за контакт:

Менаџер за големи корпоративни корисници

Маја / 075 394 871