➡️Денес потпишан е договор за соработка помеѓу Општина Конче претставувана од градоначалникот Златко Ристов и Независниот синдикат на Полицијата со Претседателот на НСП СВР Струмица Миле Милески и Претседателот на НСП ПС Струмица Славе Стојанов, за избор на најдобар полицаец за 2023, со што на крајот од годината ќе биде исплатен надомест од 18.000,00 денари на избраниот полицаец.
✅Со оваа иницијатива ќе се придонесе за мотивирање на полициските службеници и за подобра соработка со општинската администрација.