❗️Се менува постапката за издавање на безбедносните сертификати и одсега припадниците на МВР покрај ипспитот и апликацијата ќе треба да се поднесат:
1. Уверение дека не им е одземена деловната способност,
2. Уверение дека не им е изречена забрана за вршење на дејност,
3. Уверение за неосудуваност.
❓️ Дали парадоксот ќе оди до таму да наредната година ќе треба сами да си ги плаќаме лекарските прегледи кога веќе плаќаме за докажување на нешто што е услов за работа во МВР за сертификат кој е потребен за работата…